You are currently viewing Heba ponovno na AJPES seznamu hitro rastočih podjetij

Heba ponovno na AJPES seznamu hitro rastočih podjetij

AJPES je tudi letos objavil letni seznam hitro rastočih podjetij. Izbor temelji na javno objavljenih letnih poročilih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Na seznam hitro rastočih podjetij v obdobju 2016-2020 se je uvrstilo tudi naše podjetje Heba d.o.o., ki upravlja z blagovno znamko 7samurai.

Pri izboru se je upoštevalo več izločitvenih kriterijev po metodologiji MGRT:

  • manj kot dva zaposlena v letu 2020;
  • čisti prihodki od prodaje v letu 2020 so nižji od 100.000 EUR;
  • negativna dodana vrednost v 2020;
  • podjetja, ki so v letu 2020 imela manj zaposlenih kot v letu 2016;
  • podjetja, ki niso poslovala 12 mesecev v letih 2016 ali 2020;
  • podjetja, ki niso dosegla dvojne rasti čistih prihodkov v gospodarstvu v letu 2020 glede na leto 2016;
  • podjetja, ki so več kot 50 % v državni lasti;
  • podjetja v določenih dejavnostih, npr. nepremičninskem sektorju, javni upravi, dejavnosti gospodinjstev, ipd.;
  • Podjetja, ki so imela v letu 2020 dodatno vrednost na zaposlenega manj kot 21.000 EUR.

Število vključenih podjetij v izbirnem postopku je bilo 119.453, od tega je bilo končno potrjeno število hitro rastočih podjetij 6.930, najvišje število do sedaj. 67 podjetij je ohranilo hitro rast iz preteklih let, prvič uvrščenih pa je bilo 1.359. Hitro rastoča podjetja predstavljajo 5,8 % vseh podjetij, zaposlujejo 23,8 % vseh delavcev v državi (tj. 129.810) in so dosegla 26,647 milijard EUR čistih prihodkov od prodaje.

Vir: AJPES