You are currently viewing Dva nova ugodna kredita in nov vavčer Slovenskega podjetniškega sklada

Dva nova ugodna kredita in nov vavčer Slovenskega podjetniškega sklada

Slovenski podjetniški sklad je 15. oktobra 2021 objavil nov javni poziv ter dva nova razpisa, in sicer:

1. Javni razpis z oznako P7-4 2021 – COVID Mikrokrediti

Namen razpisa je zagotoviti ugodne vire financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem lociranim v vzhodni kohezijski regiji, z namenom omilitve posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo. Slovenski podjetniški sklad je za zapolnitev kvote objavil izravnalni razpis za dodatnih 1 milijon EUR mikrokreditov. Podjetja bodo lahko za omilitev posledic epidemije COVID-19 najela mikrokredite v višini
od 5.000 EUR do maksimalno 25.000 EUR. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov podjetja. Več o javnem pozivu si lahko preberete tukaj.

2. Javni razpis z oznako P7CV 2021 COVID – Krediti organizatorjem potovanj

Namen razpisa je zagotoviti ugodne kredite organizatorjem potovanj v Sloveniji, s katerim bi omilili posledice, ki so jih utrpeli v drugem valu epidemije COVID-19. V okviru razpisa bodo lahko mikro, mala, srednja in velika podjetja pridobila kredit v višini do maksimalno 1,8 mio EUR. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov podjetja. Več o javnem pozivu si lahko preberete tukaj.

3. Vavčer za pridobitev certifikatov

Namen vavčerja je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev. Najmanjša spodbuda znaša 1.000,00 EUR, največja pa 9.999,99 EUR, stopnja financiranja pa je do 60 %. Podjetja imajo lahko v izvajanju največ 3 vavčerje,
letno pa lahko pridobijo največ 30.000,00 EUR sredstev. Več o vavčerju si lahko preberete tukaj.

Vir: SPS