You are currently viewing 54.000 EUR nepovratnih sredstev za start-up podjetja

54.000 EUR nepovratnih sredstev za start-up podjetja

Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo v kratkem objavil javni razpis P2 2022 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij.

KAJ?
Javni razpis P2 2022 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij, katerega namen je mladim inovativnim podjetjem pomagati pri razvoju produktov (MVP) in lansiranju le-teh na trg.

KOLIKO?
– Do 54.000 EUR subvencije v obliki pavšalnega zneska;
– financiranje v treh tranšah (10.000 EUR, 12.000 EUR in 32.000 EUR) za dosežene minimalne zahtevane cilje na posamezno razvojno fazo;
– 100 % financiranje operacije.

KDO?
Pogoji za prijavitelje:
– mikro in mala podjetja, registrirana v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 15. 3. 2022;
– ustanovljena v RS in s sedežem v RS;
– organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge;
– razvijajo inovativne proizvode, procese ali storitve, ki predstavljajo inovativne rešitve za zahteve trga.

KAKO?
Za uspešno pridobitev financiranja P2 je ključno sledeče:
1) natančno upoštevanje razpisnih pogojev;
2) inovativen (najbolje fizičen) produkt, ki predstavlja novost na trgu;
3) zagotovitev maksimalnega ustanovnega kapitala in več zaposlenih;
4) natančna in kakovostna priprava razpisne dokumentacije;
5) dober »pitch« pred komisijo na DEMO dnevu.

Pred prijavo na razpis se morajo podjetja prijaviti v pred-selekcijski postopek Tekmovanja Start Up Slovenija 2022, v sklopu katerega lahko pridobijo do 35 točk, ki se bodo upoštevale na razpisu P2 2022.

Pri prijavi vam lahko naša ekipa 7samurai nudi polno podporo, in sicer pri:

– vsebini prijave (poslovni model, finančni načrt idr.);
– pripravi razpisne dokumentacije;
– pripravi »pitcha« za DEMO dan;
– poročanju in oddaji zahtevkov za izplačilo v primeru dobljenega financiranja.

Več informacij: 040 569 001 (Boštjan)