You are currently viewing Uspešno in zdravo 2022 ter priložnosti pred nami

Uspešno in zdravo 2022 ter priložnosti pred nami

Ekipa 7samurai vam želi uspehov, zdravja in sreče polno leto 2022, hkrati pa vam dajemo kratek pregled priložnosti za spodbude, ki so pred nami.

Aktualne priložnosti:

 • vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za vse velikosti podjetij:
  • za razvoj slovenskih smučišč in širitev nastanitvenih kapacitet;
 • davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj za vse velikosti podjetij:
  • do 100 % olajšava na davek od dobička za naložbe podjetij v raziskave in razvoj;
 • pavšalno sofinanciranje raziskav in razvoja za vse velikosti podjetij;
  • pavšalna subvencija v višini 9.991,90 EUR na enega zaposlenega na razvojnem projektu;
 • mikrokrediti Podjetniškega sklada za mala in srednje velika podjetja:
  • od 5.000,00 do 50.000,00 EUR ugodnega mikrokredita.

Napovedi:

 • digitalna preobrazba velikih podjetij, od 1 do 2,5 mio EUR: predvidoma januarja 2022;
 • velike investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva vseh velikosti podjetij, od 0,5 do 1 mio EUR: predvidoma julija 2022;
 • srednje velike investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na problemskih območjih za mala in srednje velika podjetja, od 0,3 do 1 mio EUR;
 • manjše investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na problemskih območjih za mala in srednje velika podjetja, od 100.000 do 300.000 EUR;
 • raziskovalno-razvojni projekti malih in srednje velikih podjetij, do 0,5 mio EUR: predvidoma septembra 2022;
 • inovativni demonstracijski projekti vseh velikosti podjetij, do 1 mio EUR: predvidoma konec 2022;
 • ugodni krediti Podjetniškega sklada do 1,25 mio EUR: predvidoma marca 2022;
 • spodbude za start-up podjetja, 54.000 EUR: predvidoma aprila 2022;
 • naložbe v digitalno transformacijo podjetij (P4D), do 100.000 EUR: predvidoma maja 2022.

Več informacij: 040 569 001 (Boštjan)