Investicija v strojno opremo za izdelavo terapevtskega stola ATLAS – P4L


Podjetje Mizarstvo Andrej Rajšp je majhno družinsko podjetje, ki uspešno deluje že več kot 30 let. Njihova glavna dejavnost je proizvodnja pohištvenih sistemov, vključno s predhodno izmero, pripravo načrtov, projektiranjem in kasnejšo dostavo ter montažo. Specializirani smo za splošna mizarska dela, predvsem za notranje pohištvo.

Podjetje Mizarstvo Rajšp je pridobilo posel za izdelavo dela izdelka, ki ga je razvilo podjetje IBITAH d.o.o. v sodelovanju s partnerji. Gre za terapevtski stol Atlas, ki predstavlja noviteto na trgu. V sklopu projekta, v okviru razpisa P4L, “Razvoj integralnega fizioterapevtskega modela za preprečevanje in zdravljenje okvar kot posledic sedentarnega načina življenja“ so razvili izdelek, ki na trgu še ne obstaja. Sam projekt se osredotoča na aktivno in zdravo staranje starejše populacije.

V okviru projekta je podjetje investiralo v nakup nove strojne opreme za  izdelavo terapevtskega stola: 5-osni rezkar, formatna žaga, drobilec, rezkalni stroj in kontaktna brusilka. Izvedba operacije za podjetje pomeni izboljšanje tehnološke opremljenosti in delovnih pogojev za uvedbo novega proizvoda, pri katerem je natančna izdelava ključnega pomena za želeno kvaliteto. Nova strojna oprema omogoča izdelavo novega produkta in je pospešila proizvodne procese.

Z izvedbo aktivnosti v sklopu operacije podjetje zasleduje lastne cilje – proizvodnja novega in visoko kakovostnega produkta, ki s svojo kakovostjo in uporabnostjo izstopa od do sedaj razvitih izdelkov. Podjetje je z navedeno investicijo posodobilo in povečalo proizvodne zmogljivosti ter skupaj z obstoječo opremo zagotovilo kontinuiran razvoj in boljšo ekonomijo izdelave proizvodov. Z novimi produkti z višjo dodano vrednostjo, povečanim povpraševanjem po tovrstnih izdelkih in s hitrejšim proizvodnim ciklusom stremi k zvišanju dodane vrednosti na zaposlenega.

Več o projektu: https://mizarstvo-rajsp.si/eu-skladi-investicija/