Okoljski projekt Livarne Donaj d.o.o. – P4I 2022


LIVARNA DONAJ d.o.o. je mikro podjetje, katerega najpomembnejša dejavnost je tlačno livarstvo, ki deluje na področju tlačnega litja aluminijevih zlitin, gravitacijskega litja in obdelave ulitkov – delov. Podjetje ima na svojem področju delovanja več kot 40 let delovnih izkušenj ter je dobro uveljavljeno na slovenskem in evropskem trgu. Poleg že naštetih dejavnosti v podjetju izvajajo tudi specializirane svetovalne storitve za naročnike. To obsega izris orodij, preverba ustreznosti načrtov, meritve in kontroling.

V okviru projekta »Okoljski projekt Livarne Donaj d.o.o.« se je optimiziralo proizvodni proces na račun nakupa novega obdelovalnega centra z vrtljivo mizo in robotom ter odsesovalne naprave s HEPA filtrom. S slednjim aktivno preprečimo nevarnosti oljnih meglic ter poskrbimo za čisto delovno mesto, zdravje ljudi in okolja. CNC obdelovalni center, ki je najhitrejši produkcijski stroj na trgu, pa omogoča hitro in natančno izdelavo novih produktov iz lažjih kosov, kar pomeni, da s tem podjetje na proizvodnji liniji zmanjša stranske opilke – odpadke. Poleg tega ima stroj nizko porabo energije in nizke stroške vzdrževanja.

  • Z investicijo podjetje sledi poslovni strategiji po zagotavljanju snovne in energetsko učinkovite proizvodnje s pomočjo:
  • uvajanja sodobnih tehnologij v proizvodne procese;
  • razvoja novih tehnoloških postopkov za dodatno zmanjševanje izmeta in povečanje deleža ponovne uporabe;
  • optimizacije procesov za zmanjšanje porabe energije;
  • zaprtih produkcijskih procesov za zmanjšanje izgub vode, materiala ipd..

Z zmanjševanjem odpadkov med proizvodnjo in uporabo novega procesa nova rešitev prispeva h krožnemu gospodarstvu. V Livarni Donaj d.o.o. se zavedajo, da viri niso neskončni in ker se soočamo s podnebnimi izzivi, ki velikokrat najbolj prizadenejo obmejna problemska območja, je potrebno stopiti korak naprej v okoljsko trajnostno, nestrupeno in popolnoma krožno gospodarstvo.

Več o projektu: http://www.donaj.si/