Projekt izboljšav okoljskega vpliva podjetja KOM d.o.o. – P4I


KOM d.o.o. je manjše podjetje, katerega dejavnost je proizvodnja in prodaja orodij za brizganje plastičnih mas, sekanje in stiskanje, tlačno litje, brizganje lahkih kovin ter brizganje izdelkov iz plastičnih in gumastih mas. Podjetje ima na svojem področju delovanja več kot 30 let izkušenj in je dobro uveljavljeno na slovenskem, avstrijskem in srbskem trgu.

V okviru projekta P4I je podjetje optimiziralo proizvodni proces na račun nakupa in vpeljave sodobnega stroja za brizganje plastike in povezanega robota ter ostale periferne (digitalne) opreme, kar je občutno doprineslo k povečanemu deležu recikliranega materiala v končnih produktih ter hkrati k manjši porabi energije zaradi menjave stare tehnologije z novo. Gre za najmodernejšo tehnologijo na področju brizganja plastike, ki omogoča visoko kvalitetne izdelke in optimizirano proizvodnjo. Z integracijo stroja v sistem za nadzor nad delovnimi procesi preprečujejo morebitna tveganja za onesnaževanje okolja in energetsko potratnost.

Investicija sledi usmeritvi podjetja po zagotavljanju snovne in energetsko bolj učinkovite proizvodnje. Nove tehnologije že sam po sebi ustrezajo najvišjim okoljskim standardom in s tem prispevajo k manjšim vplivom na okolje. Po drugi strani večja učinkovitost nove strojne opreme skrajšuje proizvodne cikle ob minimalnih energetskih in snovnih izgubah.

Več o projektu: http://komdoo.si/uploads/kom/public/_custom/2a-PLAKAT_A3_-_KOM.pdf