Univerzalni sistem za merjenje in nadzor količin snovi – RRI


V podjetju AVTEH d.o.o. ustvarjajo celovite rešitve za industrijo na segmentih avtomatizacije, informatizacije procesov in računalniškega vodenja. Njihove rešitve vsebujejo rezultate lastnega razvoja in opremo ter znanja vodilnih svetovnih proizvajalcev. Inženirji se ponašajo z dolgoletnimi izkušnjami na področju industrijske avtomatizacije. Pri ARRS imajo priglašeno raziskovalno-razvojno skupino.

Podjetje ima pomembno vlogo v verigi naftne industrije. Dejavnost, s katero se ukvarjajo, obsega ponudbo in servis merilnih sistemov ter proizvodnjo, vzdrževanje in obnovo avtomatiziranih bencinskih servisov brez osebja. Izvajajo projekte na področju industrijske avtomatizacije, ponujajo programske rešitve za lažje vodenje podjetja, vgrajujejo alarmne in video nadzorne sisteme ter še vrsto drugih rešitev.

V okviru RRI projekta so, na temelju obstoječega lastnega sistema za merjenje in nadzor količin naftnih derivatov na bencinskih servisih, razvili nov univerzalen sistem za merjenje in nadzor količin različnih snovi (UNIsist).  Ustvarili so novemu produktu/sistemu ustrezen poslovni model, ki po eni strani sledi sodobnim tehnološkim trendom merjenja in nadzora količin snovi, po drugi pa najostrejšim okoljskim standardom. Hkrati so v podjetju oblikovali novo dolgoročno razvojno paradigmo, ki temelji na načelih usmerjene univerzalnosti in povezljivosti, kar pomeni, da so njihovi produkti lažje povezljivi s ključnimi oz. izbranimi tehnologijami.

RRI projekt je rešil več problemov uporabnikov v industrijskem sektorju: možnost uporabe senzorjev različnih proizvajalcev v okviru UNIsist, zmanjšanje investicijskih stroškov, sledenje zelenim tehnologijam …

Več o projektu: https://www.avteh.si/razvojni-projekt-unisist-2020/