Traditonal Crafting – JR-CzK-2022


Ideja Maje Jenko je bila prijavljena na razpis »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022«, ki je prepoznala potencial v izdelavi platforme za velik segment ljubiteljev tradicionalnih obrti in medkulturnega turizma, ki je bil v tem aspektu do zdaj spregledan. 

Predmet prijave je bila torej spletna platforma za grajenje skupnosti obrtnikov tradicionalnih obrti, ki zainteresiranim kupcem nudi informacije in znanje, do katerega se je drugače težko dokopati, saj je bolj značilno za odročna ruralna območja. Gre za platformo, ki koristi vsem vpletenim, tako kupcem kot ponudnikom, ter prek digitalnih kanalov promovira spretnosti v povezavi s kulturno dediščino.

Projekt se nanaša na tematiko kulturne dediščine in posega tudi na področje kulturnega turizma. V ospredje daje uporabnikovo interakcijo z vsebinami kulturne dediščine z vidika izmenjave med obrtniki in ljudmi, ki bi se radi pobliže spoznali s določenim segmentom kulturne dediščine. V okviru projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti: programska in oblikovna zasnova platforme, grafična zasnova spletne strani, oblikovanje in izdelava promocijskih tiskovin, snemanje promocijskega videa.

Z implementacijo in promocijo platforme se izboljšuje proces izmenjave znanj s področja kulturne dediščine, medgeneracijskega učenja, sodelovanja na projektih in medsebojnih odnosov v sferi tradicionalnih obrti in kulturne dediščine, s čimer se gradi tesnejše medgeneracijske, medkulturne in poslovne odnose, posledično pa višji nivo zadovoljstva med vsemi udeleženci.

Več o projektu: https://traditionalcrafting.com/