You are currently viewing Trg OVE v Južni Afriki dosega visoke stopnje rasti

Trg OVE v Južni Afriki dosega visoke stopnje rasti

Južnoafriški trg obnovljive energije je v zadnjih 5 letih dosegal zelo visoko stopnjo rasti. Takšen trend analitiki napovedujejo tudi za prihodnjih 5 let. Rast trga obnovljive energije podpirajo vse večje sprejemanje zelene energije pri potrošnikih, vladne pobude za spodbujanje sprejemanja čiste in zelene energije, nova javna in zasebna prizadevanja za zmanjšanje emisij ogljika in večja okoljska ozaveščenost glede negativnih vplivov fosilnih goriv na okolje.

Južnoafriški trg obnovljive energije je po ocenah leta 2022 ustvaril skupne prihodke v višini 950 mio EUR, kar predstavlja 14,8 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017-2022.

Južnoafriški trg obnovljive energije je rasel v korelaciji s povečanjem zmogljivosti obnovljivih virov. Po podatkih Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA) je obnovljiva energija v državi v letih 2021 in 2022 rasla kljub vojni med Rusijo in Ukrajino, težavam v dobavni verigi, zastoji pri gradnji in rekordno visokim cenam surovin.

Največji obseg na trgu obnovljive energije v Južni Afriki je imel v letu 2022 segment vetrne energije, in sicer 9.460,8 GWh, kar ustreza 59,1 % celotnega obsega trga. Sončna PV je leta 2022 dosegla obseg 4.996,1 GWh ali 31,2 % celotnega trga.

Študija Južnoafriškega sveta za znanstvene in industrijske raziskave je pokazala, da bi bila lahko vetrna energija za državo stroškovno zelo učinkovita. Če bi v Južni Afriki dodelili 0,6 % zemlje za vetrne elektrarne, bi to učinkovito zadostilo potrebam države po električni energiji.

Povpraševanje po različnih obnovljivih virih energije, kot sta geotermalna energija in sončna energija, se bo v prihodnjih 5 letih povečevalo, zaradi vse večje industrializacije in urbanizacije v regiji. Analitiki napovedujejo, da bo južnoafriški trg obnovljive energije v prihodnjih 5 letih rasel po 18,2 % povprečni letni stopnji, kar naj bi do konca leta 2027 dvignilo vrednost trga na 2,18 mlrd EUR.

Stroški obnovljive energije padajo zaradi naraščajočega tehnološkega napredka, trg obnovljive energije pa se širi zaradi naraščajoče konkurenčnosti sistemov za shranjevanje baterij. Ogromno se vlaga v sprejemanje obnovljivih virov energije zaradi naraščajoče svetovne zaskrbljenosti glede podnebnih sprememb. Da bi spodbudile trajnost in ohranjanje okolja, vlade v razvitih državah in državah v razvoju zagotavljajo subvencije podjetniškemu sektorju. Ti elementi igrajo pomembno vlogo pri širitvi trga obnovljive energije.

Južna Afrika se je zavezala k boju proti podnebnim spremembam, kar bi lahko spodbudilo prihodnje naložbe v obnovljive vire energije in odmik od premoga. Do leta 2030 naj bi v državi zmanjšali emisije toplogrednih plinov za -28 %.

Vir: Spirit Slovenija