You are currently viewing Število vetrnih elektrarn v EU se je lani povečalo za tretjino

Število vetrnih elektrarn v EU se je lani povečalo za tretjino

V lanskem letu se je v EU namestilo za 15 gigavatov (GW) novih vetrnih elektrarn. To je ena tretjina več kot leta 2021. Takšna rast je spodbuden rezultat glede na izzive, s katerimi se je industrija soočila v letu 2022. Nameščenih 15 GW predstavlja pomemben prispevek za krepitev energetske varnosti Evrope pred naslednjo zimo. Vendar mora Evropa še naprej poenostavljati postopke za izdajanje dovoljenj ter veliko vlagati v svojo dobavno verigo vetrne energije, da bi dosegla svoje energetske in podnebne cilje.

Največ novih nameščenih zmogljivosti je bilo v Nemčiji, na Švedskem, Finskem, v Španiji in Franciji. Pri tem 90 % nove vetrne zmogljivosti predstavljajo vetrne elektrarne na kopnem.

Kljub temu, da je EU leta 2022 zgradila več vetrnih elektrarn kot leta 2021, je to še vedno precej manj kot mora Evropa zgraditi, da bi izpolnila svoje cilje podnebne in energetske varnosti.  Primanjkljaj je v veliki meri posledica ozkih grl pri izdaji dovoljenj. Kar 80 GW projektov vetrne energije je trenutno obtičalo v postopkih pridobivanja dovoljenj po vsej Evropi.

Ukrepi REPowerEU za izdajo dovoljenj bodo pomagali pri teh ovirah. Nekatere vlade tudi že sprejemajo ukrepe na nacionalni ravni za izboljšanje postopkov pridobivanja dovoljenj. Manj spodbudna je upočasnitev naložb v nove vetrne elektrarne. Kombinacija inflacije in nekoristnih vladnih posegov na trge električne energije posledično povzroča upad naložb v nove vetrne elektrarne.

Prihajajoča reforma trgov z električno energijo v EU mora vlagateljem dati večjo jasnost glede veljavnih pravil.

Svoboda, dana državam članicam v lanskih izrednih ukrepih, da določijo svoja nacionalna pravila, odvrača vlagatelje. Ti namesto v EU raje vlagajo v ZDA, Avstralijo in drugod.  EU tako trenutno ni privlačna za velike vlagatelje v obnovljive vire energije. To je še posebej frustrirajoče, ker povpraševanje po vetrni energiji med industrijskimi porabniki v Evropi še nikoli ni bilo večje.  Vetrna energija bi namreč lahko pomagala razogljičiti delovanje industrije.

Evropa mora vlagati v svojo industrijsko bazo, da zagotovi čiste in digitalne prehode. Nenazadnje lahko posnema celovito politično podporo zelenim tehnologijam, ki je na voljo v drugih delih sveta.

Vir: Spirit Slovenija