You are currently viewing Rast alžirskega trga obnovljivih virov energije

Rast alžirskega trga obnovljivih virov energije

Diverzifikacija državnega gospodarstva in zmanjšanje odvisnosti od sektorja nafte in plina sta ključna dejavnika, ki spodbujata rast trga obnovljive energije v Alžiriji. Poleg tega diverzifikacija mešanice energetskih virov ponuja številne koristi, vključno z ustvarjanjem delovnih mest in energetsko varnostjo, kar še dodatno spodbuja trg obnovljive energije v državi.

Rast trga lahko v prihodnjih letih nekoliko ovirajo zamude pri vladnih odobritvah novih projektov, politična negotovost in pomanjkanje učinkovitega regulativnega okvira. Analitiki napovedujejo, da bo alžirski trg obnovljive energije v obdobju 2023-2028 rasel po 7 % povprečni letni stopnji.

Potrebe Alžirije po energiji so močno odvisne od zemeljskega plina, ki predstavlja več kot 90 % proizvodnje električne energije v državi. Vendar ima država ogromen potencial sončne energije. V letu 2021 je delež sončne energije v skupni zmogljivosti obnovljivih virov dosegel 65 %.

Da bi izkoristila sončni potencial v državi, je vlada sprejela pobude, kot je Program za obnovljivo energijo in energetsko učinkovitost, v okviru katerega želi država do leta 2030 doseči skupno fotovoltaično zmogljivost 13.575 MW. Država se je pridružila tudi industrijski pobudi Desertec, katere cilj je uporaba sončne in vetrne energije Sahare za zagotavljanje 15 % evropskih potreb po električni energiji do leta 2050.

Drug dejavnik, ki pospešuje rast obnovljivih virov, je učinkovito sodelovanje med vlado in zasebnim sektorjem. Podporne vladne politike na področju obnovljivih tehnologij povečujejo rast industrijskih naložb.

Alžirija je določila cilje glede obnovljivih virov energije. Do leta 2030 naj bi z uporabo obnovljivih virov proizvedla skupno 22.000 MW obnovljive energije, od tega bo več kot polovica namenjenih nacionalnemu trgu, preostalo pa izvozu.

Vlada namerava do leta 2030 povečati delež obnovljivih virov v energetski mešanici za več kot 25 %, z oblikovanjem novega nacionalnega modela porabe električne energije, z novimi projekti za napredek sončnih, vetrnih, hidroelektrarn in elektrarn na biomaso.

Poleg tega vlada sprejema zakone za opredelitev jamstev, finančne pomoči in davčnih spodbud, dodeljenih tako javnim kot zasebnim podjetjem, da bi povečala zanimanje za naložbe v sektorju OVE, kar bo v prihodnjih 5 letih še dodatno spodbudilo trg obnovljivih virov energije.

Vir: Spirit Slovenija