You are currently viewing Prevlada Kitajske v dobavni verigi solarne opreme

Prevlada Kitajske v dobavni verigi solarne opreme

Kljub pandemiji Covid-19, se je globalna zmogljivost sončne energije v letih 2020 in 2021 povečala. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo, so pri tem kitajski proizvajalci leta 2021 ustvarili več kot 70 % vseh solarnih modulov, celic, rezin in polisilicija. V letošnjem letu pa se pričakuje, da se bo delež še povečal, saj država izkorišča svoje ogromne proizvodne zmogljivosti za zniževanje cen in povečanje tržnega deleža.

Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bo ta močan zagon rasti sončne zmogljivosti nadaljeval in na nekaterih trgih tudi pospešil, kot odgovor na pomisleke glede energetske varnosti. To bo povzročilo, da bo instalirana zmogljivost do leta 2031 dosegla nekaj več kot 2.200 GW, kar je več kot dvakrat več kot 843 GW konec leta 2021.

Napovedana 11 % povprečna letna rast bo močno podprta z vladnimi prizadevanji za spodbujanje obnovljivih virov energije, znižanjem stroškov solarnih naprav ter prizadevanjem za diverzifikacijo iz fosilnih goriv.

Več velikih trgov, vključno z Indijo, EU in ZDA, izvaja politike in strategije za spodbujanje razvoja domače proizvodnje solarne opreme, da bi bili manj izpostavljeni težavam mednarodne dobavne verige.

Glede na obsežni mednarodni vpliv Kitajske pri dobavi solarne opreme, si glavni trgi in regije z načrti za razvoj solarnega sektorja, prizadevajo za agresivno širitev svojih domačih zmogljivosti za proizvodnjo solarne opreme. K temu je pripomogla tudi rusko-ukrajinska kriza, ki je trge, predvsem v Evropi, spodbudila k pospešenemu razvoju obnovljivih virov.

Prizadevanja Indije za razvoj domače solarne opreme

Indija je sprejela protekcionistične politike za podporo rasti sončne proizvodnje.

Ena izmed teh politik, uvedena 1. aprila letošnjega leta, so 25 % carinske dajatve na uvožene sončne celice in 40 % carinske dajatve na solarne module.

Poleg teh omejitev je indijska vlada februarja 2022 v svojem proračunu za obdobje 2022–2023 uvedla tudi spodbudo, povezano s proizvodnjo v višini 195 mlrd INR (2,6 mlrd USD) za proizvodnjo sončne energije.

EU je močno odvisna od kitajske proizvodnje solarne opreme

EU pospešuje prizadevanja za energetsko diverzifikacijo in dekarbonizacijo s širitvijo svojih ciljev glede obnovljive energije. Analitiki Fitch Solutions ocenjujejo, da bodo ti cilji težko izpolnjeni do leta 2030, saj letne potrebe po solarni opremi v skladu z novimi cilji EU, presegajo njeno proizvodno. Posledično bo to pustilo velik prostor za dodatni uvoz solarne opreme.

Po navedbah SolarPower Europe, znašajo letne proizvodne zmogljivosti sončnih celic v EU 0,8 GW, letne proizvodne zmogljivosti solarnih modulov pa 8,1 GW, kar je malo v primerjavi s Kitajsko. Evropska komisija ocenjuje, da je bilo v EU leta 2020, kar 75 % sončnih kolektorjev kupljenih na Kitajskem.

Tveganja za rast proizvodnje solarne opreme v ZDA 

ZDA so leta 2018 uvedle carine na industrijsko blago iz Kitajske, kar je povzročilo selitev proizvodnih obratov kitajske solarne opreme v jugovzhodno Azijo, predvsem v Malezijo in Vietnam.

Z vzpostavitvijo proizvodnih in montažnih obratov na teh trgih lahko podjetja proizvajajo, sestavljajo in izvažajo sončne celice in module s trgov, ki niso podvrženi visokim carinam ali tarifam, ki veljajo za kitajsko blago.

Poleg tega je ameriški predsednik Joe Biden junija 2022 za 2 leti odpravil carine na solarne dele, proizvedene v Kambodži, Maleziji, na Tajskem in v Vietnamu, da bi podprl rastočo ameriško solarno industrijo. To kitajskim proizvajalcem solarne opreme nakazuje priložnosti, ki se pojavijo pri postavitvi objektov v jugovzhodni Aziji.

Kitajski proizvajalci solarne opreme bodo v prihodnjih 10 letih ohranili prevlado na globalnem trgu

Kitajska bo v prihodnjih 10 letih še naprej ostala prevladujoča proizvajalka solarne opreme, saj bodo ZDA, Indija in drugi trgi imeli precejšnje izzive pri razvoju samostojne in zadostne proizvodne dobavne verige za solarno opremo.

Vir: Spirit Slovenija