You are currently viewing Pakt za spretnosti: Začetek obsežnega partnerstva za znanja in spretnosti na področju obnovljivih virov energije

Pakt za spretnosti: Začetek obsežnega partnerstva za znanja in spretnosti na področju obnovljivih virov energije

Trgovinska združenja za obnovljive vire energije (OVE) in predstavniki inštalaterjev čistih tehnologij  so ob podpori Evropske komisije vzpostavili obsežno partnerstvo za znanja in spretnosti v industrijskem ekosistemu obnovljivih virov energije.

Njihov cilj je omogočiti delavcem, da pridobijo znanja in spretnosti, potrebne za proizvodnjo in upravljanje tehnologij OVE, da bi dosegli energetske in podnebne cilje EU do leta 2030 in podnebno nevtralnost do leta 2050. Partnerstvo bo to doseglo z:

– omogočanjem ustvarjanja kakovostnih delovnih mest in poklicnih poti v Evropi,

– s predlogi priporočil za politike za pospeševanje razvoja znanj in spretnosti,

– vključevanjem ustreznih nacionalnih organov, izobraževalnih ustanov in platform za usposabljanje,

– privabljanjem več žensk na delovna mesta, povezana s čisto energijo.

Na splošno je bilo leta 2020 v sektorju energije iz obnovljivih virov v EU zaposlenih približno 1,3 milijona oseb. To število naj bi se zaradi pospešenega uvajanja čistih energetskih rešitev še povečalo. Če upoštevamo vse sektorje energije iz obnovljivih virov, bo za dosego naših ciljev REPowerEU do leta 2030 treba ustvariti več kot 3,5 milijona delovnih mest.

Na primer, po ocenah industrije bo do leta 2030 v sektorjih biometana in toplotnih črpalk potrebnih več kot 1 milijon delavcev. Tudi v sektorju fotovoltaične sončne energije industrija ocenjuje, da bo do leta 2030 potreben 1 milijon delavcev, pri čemer bo samo v proizvodnji potrebnih do 66.000 delovnih mest.

Po zavezah v drugih industrijskih ekosistemih je to 15. partnerstvo za znanja in spretnosti konkretno izvajanje Pakta za znanja in spretnosti, vodilne pobude v okviru evropske agende za znanja in spretnosti. Podprl bo cilje, določene v nedavno predstavljenem Zakonu o industriji z ničelno neto vrednostjo, ter nadaljeval industrijski načrt Green Deal, načrt REPowerEU in evropsko leto spretnosti. Prispeva tudi k glavnemu cilju EU, da bi se moralo do leta 2030 vsaj 60 % vseh odraslih vsako leto udeležiti usposabljanja.

Od začetka izvajanja pakta se je več kot 1.000 organizacij zavezalo, da bo prekvalificiralo več kot 6 milijonov ljudi v Evropi.

Vir: Evropska komisija