You are currently viewing Ozonska plast se počasi obnavlja

Ozonska plast se počasi obnavlja

Po podatkih meteorologov ameriške Nacionalne uprave za oceane in ozračje se je v začetku leta 2022 količina ozonu škodljivih snovi v naši stratosferi zmanjšala za 50 % na raven, ki smo jo nazadnje videli, predno je bil pojav ozonske luknje potrjen kot problem.

V nekaterih predelih stratosfere je ozonska plast tako oslabljena, da govorimo o “ozonski luknji”. Pojavi se zlasti spomladi na južni polobli (od avgusta do oktobra),  evidentirane pa so tudi “mini luknje” in druga odstopanja na severni polobli.

Dejansko že desetletja vemo, da je ozonska plast ogrožena in da jo moramo zaščititi. Združeni narodi si že tri desetletja prizadevajo za zmanjšanje luknje z mednarodnimi pogodbami, kot je Montrealski protokol z dne 16. septembra 2009. Ta datum je danes splošno znan kot svetovni dan ozona ali mednarodni dan za ohranitev ozonske plasti.

Ljudje v veliki meri povzročamo tanjšanje ozonske plasti z uporabo CFC. Te snovi najdemo v hladilnikih, klimatskih napravah, aerosolih, topilih in pesticidih.

Znanstveniki opozarjajo, da ozonski plašč ogrožajo tudi plini s krajšo življenjsko dobo (VSLS), ki se naravno pojavljajo v morju med morskimi algami in fitoplanktonom. Poznamo pa tudi VSLS snovi, ki jih proizvaja človek, kot je npr. diklorometan in ki niso vključeni v montrealski protokol.

Po napovedih znanstvenikov se bo raven ozona v naslednjih 50 letih (nekje med letoma 2050 in 2065), če se bomo držali ciljev, določenih v mednarodnih pogodbah, povrnila na raven pred letom 1980.

Vir: Deutsche Welle