You are currently viewing OVE bodo do leta 2025 največji vir proizvodnje električne energije

OVE bodo do leta 2025 največji vir proizvodnje električne energije

IEA – Mednarodna agencija za energijo v svojem zadnjem poročilu o sektorju obnovljive energije navaja, da je zaskrbljenost glede energetske varnosti, ki jo je povzročila ruska invazija na Ukrajino, spodbudila države, da se vedno bolj obračajo na OVE, da bi zmanjšale odvisnost od uvoženih fosilnih goriv, katerih cene so v zadnjem času močno narasle.

Že pred rusko-ukrajinsko krizo se je sektor OVE hitro širil, vendar ga je svetovna energetska kriza potisnila v novo fazo še hitrejše rasti, saj si države prizadevajo za večjo energetsko varnost. Rast OVE je bila v letošnjem letu za 30 % višja od napovedi rasti pred letom dni, kar kaže, kako hitro so vlade dodale dodatno politično težo OVE.

Poročilo pravi, da bodo OVE v naslednjih 5 letih predstavljali več kot 90 % svetovne širitve električne energije, s čimer bodo prehiteli premog in postali največji svetovni vir električne energije do začetka leta 2025. IEA pričakuje, da bodo OVE leta 2027 predstavljali skoraj 40 % svetovne proizvodnje električne energije, kar sovpada z upadom deleža premoga, zemeljskega plina in jedrske proizvodnje.

Električna energija, pridobljena iz vetra in sončne foto-voltaike (ki pretvarja sončno svetlobo neposredno v elektriko), naj bi po napovedih leta 2027 zagotavljala skoraj 20 % proizvodnje električne energije na planetu.

Rast geotermalne, bioenergije, hidroenergije in koncentrirane sončne energije bo ostala omejena kljub njihovi ključni vlogi pri vključevanju vetrnih in sončnih PV v globalne elektroenergetske sisteme.

Poleg Evrope revizijo rasti sektorja OVE v naslednjih 5 letih navajajo tudi Kitajska, ZDA in Indija, ki vse izvajajo politike ter uvajajo regulativne in tržne reforme hitreje, kot je bilo načrtovano za boj proti energetski krizi.

Pričakuje se, da bodo Kitajska, ZDA in Indija v naslednjih 5 letih podvojile svojo širitev zmogljivosti OVE, kar bo predstavljalo dve tretjini svetovne rasti obnovljive energije.

Vir: Spirit Slovenija