You are currently viewing NextGenerationEU: Dve leti po sprejetju je instrument za oživitev gospodarstva in odpornost še naprej osrednje gonilo zelene in digitalne preobrazbe EU

NextGenerationEU: Dve leti po sprejetju je instrument za oživitev gospodarstva in odpornost še naprej osrednje gonilo zelene in digitalne preobrazbe EU

Evropska komisija je 21. februarja prejela poročilo ob dveletnici ustanovitve Sklada za oživitev gospodarstva in odpornost (RRF), ključnega instrumenta v središču 800 milijard evrov vrednega načrta za oživitev gospodarstva v Evropi NextGenerationEU.

V poročilu so predstavljeni konkretni rezultati, ki so bili doslej doseženi z dvojnim spodbujanjem zelenih in digitalnih reform ter naložb v državah članicah v okviru RRF. Opredeljeni so tudi nadaljnji ukrepi za podporo nadaljnjemu uspešnemu izvajanju nacionalnih načrtov za oživitev in odpornost.

Vir: Evropska komisija