You are currently viewing Globalna naročila vetrnih turbin so v Q1 2023 dosegla nov rekord – 23,5 GW

Globalna naročila vetrnih turbin so v Q1 2023 dosegla nov rekord – 23,5 GW

Svetovni trg vetrne energije bo po napovedih Wood Mackenzie, do konca leta 2023 presegel mejo enega teravata za nameščeno zmogljivost. 

Ocenjena vrednost svetovnih naročil je v tem obdobju dosegla 14,2 mlrd EUR, kar je 2,9 mlrd EUR več kot leto prej.

  • 65 % vseh naročil je prejela Kitajska, ki je v Q1 2023 prav tako postavila rekord s 15,2 GW naročil.
  • Latinska Amerika je prav tako zabeležila rekordno rast z 1,7 GW, predvsem zaradi dejavnosti v Argentini in Braziliji.
  • ZDA se v prvih 3 mesecih leta 2023 medletno podvojile naročila na 1,8 GW, pri čemer je Zakon o zmanjšanju inflacije (IRA) prispeval k ponovnemu zaupanju v trg.
  • Naročila za zahodne proizvajalce originalne opreme (OEM) so v Q1 2023 medletno upadla za -9 %. Zahodni proizvajalci originalne opreme so postali zelo selektivni in disciplinirani pri svojih dejavnostih, s ciljem izboljšanja svoje dobičkonosnosti.

Čeprav so globalna naročila vetrnih elektrarn na morju medletno upadla za -12 %, je Evropa v Q1 2023 prejela za 3 GW več naročil. Vetrne turbine na morju so predstavljale 13 % vseh naročil v Q1 2023.

Vir: Spirit Slovenija