You are currently viewing Eurobarometer: večina Evropejcev in Evropejk meni, da bi moral zeleni prehod potekati hitreje

Eurobarometer: večina Evropejcev in Evropejk meni, da bi moral zeleni prehod potekati hitreje

93 % Evropejcev in Evropejk meni, da so podnebne spremembe resen problem, s katerim se sooča svet. Več kot polovica jih meni, da bi bilo treba prehod na zeleno gospodarstvo pospešiti (58 %) zaradi visokih cen energije in zaskrbljenosti glede oskrbe s plinom po ruski invaziji na Ukrajino. Z gospodarskega vidika se 73 % Evropejcev in Evropejk strinja, da stroški škode zaradi podnebnih sprememb znatno presegajo naložbe, potrebne za zeleni prehod. Tri četrtine Evropejcev in Evropejk se strinja, da bo ukrepanje na področju podnebja privedlo do inovacij.

Skoraj devet od desetih državljanov in državljank EU (88 %) se strinja, da bi bilo treba emisije TGP čim bolj zmanjšati, preostale emisije pa izravnati, da EU do leta 2050 postane podnebno nevtralna. Skoraj devet od desetih Evropejcev in Evropejk (87 %) meni, da je pomembno, da EU določi ambiciozne cilje za povečanje uporabe OVE, podobno število (85 %) pa meni, da je pomembno, da EU sprejme ukrepe za izboljšanje energijske učinkovitosti, na primer s spodbujanjem ljudi k izolaciji doma, namestitvi sončnih panelov ali nakupu električnega avtomobila. 70 % verjame, da lahko zmanjšanje uvoza fosilnih goriv poveča energetsko varnost in EU prinese gospodarske koristi.

Velika večina državljanov in državljank EU že ravna okolju prijazno na individualni ravni (93 % ) in zavestno sprejema trajnostne odločitve v vsakdanjem življenju. Na vprašanje, kdo je odgovoren za boj proti podnebnim spremembam, pa državljani in državljanke poudarjajo, da morajo individualne ukrepe spremljati tudi druge reforme, pri čemer so zanje prav tako odgovorne nacionalne vlade (56 %), EU (56 %) ter podjetja in industrija (53 %).

Evropski državljani in državljanke občutijo grožnjo podnebnih sprememb tudi v vsakdanjem življenju. V povprečju se več kot tretjina Evropejcev in Evropejk počuti osebno izpostavljena okoljskim in podnebnim tveganjem in grožnjam, pri čemer jih tako občuti več kot polovica v sedmih državah članicah, večinoma v južni Evropi, pa tudi na Poljskem in Madžarskem. 84 % Evropejcev in Evropejk se strinja, da bi moralo biti obravnavanje podnebnih sprememb in okoljskih vprašanj prednostna naloga za izboljšanje javnega zdravja, 63 % vprašanih pa se strinja, da imajo lahko priprave na vplive podnebnih sprememb pozitivne rezultate za državljane in državljanke EU.

Vir: Evropska komisija

TAGS: EU, podnebna nevtralnost, zeleni prehod, OVE, EUROBAROMETER, energijska učinkovitostv