You are currently viewing Državna pomoč: Komisija je odobrila nizozemsko shemo za podporo proizvodnji vodika iz obnovljivih virov v višini 246 milijonov evrov

Državna pomoč: Komisija je odobrila nizozemsko shemo za podporo proizvodnji vodika iz obnovljivih virov v višini 246 milijonov evrov

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila nizozemsko shemo v višini 246 milijonov EUR za podporo proizvodnji vodika iz obnovljivih virov. Cilj ukrepa je prispevati k razvoju obnovljivega vodika v skladu s cilji vodikove strategije EU in evropskega zelenega dogovora. Shema bo prispevala tudi k ciljem načrta REPowerEU za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda.

Shema bo podprla izgradnjo vsaj 60 MW zmogljivosti elektrolize. Pomoč bo dodeljena na podlagi konkurenčnega razpisnega postopka, ki naj bi se zaključil leta 2023. Na razpisu bodo lahko sodelovala vsa podjetja s sedežem v Evropskem gospodarskem prostoru, ki na Nizozemskem upravljajo ali želijo zgraditi in upravljati enoto za proizvodnjo vodika. Pomoč bo dodeljena v obliki neposredne subvencije za obdobje od 7 do 15 let. Upravičenci bodo morali dokazati skladnost z merili EU za proizvodnjo obnovljivih goriv nebiološkega izvora, ki so določena v nedavno sprejetih delegiranih aktih o obnovljivem vodiku. To vključuje prispevek k uvajanju ali financiranju dodatne električne energije iz obnovljivih virov, ki je potrebna za proizvodnjo obnovljivega vodika, podprtega v okviru ukrepa.

Shema bo prispevala k prizadevanjem Nizozemske, da do leta 2025 doseže 500 MW zmogljivosti elektroliserjev, do leta 2030 pa 3-4 GW. Podprla bo tudi ambicije EU, da do leta 2024 postavi vsaj 6 GW elektroliserjev na osnovi obnovljivega vodika in proizvede do 1 milijona ton obnovljivega vodika, do leta 2030 pa vsaj 40 GW in proizvede do 10 milijonov ton domačega obnovljivega vodika v EU. Nizozemska pričakuje, da se bo s sistemom do leta 2030 vsako leto izognila približno 55 kilotonam CO2, kar bo prispevalo k prizadevanjem Nizozemske, da do leta 2030 zmanjša emisije TGP za 55 % in do leta 2050 doseže podnebno nevtralnost glede na raven iz leta 1990.

Vir: Evropska komisija