You are currently viewing Danska je najuspešnejša EU država na področju vetrne energije

Danska je najuspešnejša EU država na področju vetrne energije

Vetrna energija postaja vse pomembnejša pri proizvodnji električne energije v Evropi. V letu 2022 je zagotavljala 17 % celotne evropske porabe električne energije. Vetrna energija je ena najpomembnejših tehnologij za razogljičenje Evrope, v mnogih državah pa najcenejši in potencialno največji domači vir električne energije, ki lahko nadomesti uvožena fosilna goriva.

Vodilne evropske države v prehodu na vetrno energijo so Danska, Irska, Nemčija in Združeno kraljestvo. Po podatkih WindEurope je leta 2022 1. mesto zasedla Danska, s 55 % prispevkom vetrne energije k porabi energije. Na 2. mesto se je s 34 % uvrstila Irska, na 3. mesto Združeno kraljestvo z 28 %, na 4. mesto pa Nemčija s 26 %.

Glede na načrtovane namestitve vetrnih zmogljivosti je Nemčija še vedno vodilna evropska država, čeprav jo že dohitevajo druge države. Švedska in Finska sta uspešnejši od Nemčije glede vetrnih zmogljivosti na kopnem, Združeno kraljestvo pa je daleč najmočnejši trg za vetrne elektrarne na morju.

Pogoji za uspešen razvoj vetrne energije:

  • stabilna zakonodaja;
  • jasni in ambiciozni cilji za vetrno energijo;
  • urejene politike na področju prostorskega načrtovanja, izdajanje dovoljenj in načrtovanja omrežja;
  • močna industrijska prisotnost.

Razvoj vetrne energije lahko pomaga vzpodbuditi tudi močna industrijska prisotnost. Države, kot so Nemčija, Danska in Španija, imajo močno proizvodno industrijo s številnimi podjetji, specializiranimi za proizvodnjo vetrnih turbin in druge povezane tehnologije. Nizozemska in Belgija pa imata močno industrijo na področju vetrnih elektrarn na morju.

Evropske države morajo prav tako vlagati v svoja elektroenergetska omrežja, da preprečijo zavrnitev obnovljivih virov energije zaradi pomanjkanja zmogljivosti. Naložbe v omrežja namreč pogosto zaostajajo za proizvodnjo obnovljive energije. Številni projekti tako čakajo na priključitev na omrežje, kar povzroča zamude in izgubo prihodkov za operaterje obnovljive energije.

Za dosego EU ciljev glede obnovljivih virov energije do leta 2030 je bistvenega pomena sodelovanje vseh držav EU. EU mora letno dodati vsaj 50 % več zmogljivosti, kot je bilo predvideno, in sicer 31 GW v primerjavi z 19-20 GW. To je mogoče le, če države, ki še niso izkoristile svojega polnega potenciala, kot so Estonija, Latvija, Litva, Romunija in Bolgarija, pospešijo razvoj vetrne energije in namestijo vetrne elektrarne na morju.

Vir: Spirit Slovenija