You are currently viewing Češka uvaja nove spodbude za razvoj sektorja sončne energije

Češka uvaja nove spodbude za razvoj sektorja sončne energije

Češka vlada je v okviru programa zelenega varčevanja napovedala dodatne spodbude za razvoj sončne energije v skupni vrednosti 2,23 mlrd EUR. To bo okrepilo sposobnost Češke, da izpolni podnebne cilje EU, pa tudi cilj države o postopni opustitvi premoga do leta 2033.

Politika, ki bo začela veljati 1. septembra 2023, bo:

  • odpravila administrativne ovire za namestitev majhnih sončnih kolektorjev in gradnjo obsežnih agro-voltaičnih projektov, oziroma hkratne uporabe zemljišč za sončne kolektorje in kmetijstvo;
  • vlagateljem bo omogočila kombiniranje financiranja z drugimi državnimi viri;
  • dopolnjen program omogoča tudi hitrejši razvoj komunalnih energetskih naprav.

Češka ima težave pri doseganju podnebnih ciljev države in ciljev zelenega prehoda, saj ne izkoristi svojega potenciala sončne energije. S poenostavitvijo postopka prijave za financiranje in poenostavitvijo administracije dovoljenj, bo nadgrajeni program pomenil precejšnjo spodbudo za češki sektor sončne energije.

V skladu z novimi pravili bo največjo rast verjetno dosegel segment majhnih stanovanjskih sončnih elektrarn, saj bodo namestitve enot, ki zagotavljajo največjo moč 10–50 kilovatov (kWp), zdaj v celoti izvzete iz gradbenih dovoljenj. Državna energetska družba CEZ namerava izkoristiti subvencije in do leta 2030 namestiti 6.000 MW sončne in vetrne energije.

Kljub temu, da bodo nove spodbude okrepile sektor sončne energije, ostaja še kar nekaj ovir, ki omejujejo njegov razvoj:

  • Na Češkem primanjkuje certificiranih inštalaterjev, kar povzroča ozko grlo pri morebitni uporabi sredstev v okviru novih subvencij.
  • Poleg tega dodatna proizvodnja sončne energije zahteva tudi reformo predpisov o energetskih omrežjih.
  • Niti program niti zakon ne obravnavata delitve energije med občinami, ki trenutno ne morejo učinkovito deliti električno energijo med različnimi javnimi zgradbami in morajo namesto tega prodajati električno energijo po tržni ceni.

Vir: Spirit Slovenija