You are currently viewing Bolgarija bo zgradila infrastrukturo za polnjenje EV
Closes up Human hand is holding Electric Car Charging connect to Electric car

Bolgarija bo zgradila infrastrukturo za polnjenje EV

Bolgarija bo zgradila polnilno infrastrukturo za zeleni promet kot del dveh programov v skupni vrednosti 172 mio BGN ali približno 88 mio EUR.

2 programa za polnilno infrastrukturo zelenega prometa

Prvi program, vreden 140 mio BGN (71,6 mio EUR), vključuje izgradnjo več kot 200 hitrih polnilnic za električne avtomobile po vsej državi. Postaje, ki bodo uporabljale energijo iz obnovljivih virov, bodo povezane s prenosnim omrežjem bolgarskega operaterja elektroenergetskega sistema.

Drugi program, vreden 32 mio BGN, se nanaša na izgradnjo osmih vodikovih polnilnic za vozila javnega prevoza in težka tovorna vozila. Postaje bodo postavljene na obmejnih območjih, na ključnih cestah, ki Bolgarijo povezujejo s sosednjimi državami, pa tudi v večjih mestih, vključno s Sofijo, Varno in Burgasom.

Splošni cilj programov je dokončanje vse-državne polnilne infrastrukture za EV do konca leta 2025. Načrtovano omrežje naj bi pokrilo 80 % občin v državi.

Napovedi širokega vstopa EV v Bolgarijo

Oba programa, ki bosta pilotno izvedena v Burgasu, temeljita na pričakovanjih o širokem vstopu EV v Bolgarijo v obdobju 2030 – 2040. Po ocenah bolgarskega operaterja elektroenergetskega sistema, bo število EV vozil v Bolgariji do leta 2030 doseglo 200.000, kar bo zahtevalo skupno 600.000 MWh električne energije letno.

Do leta 2050 bi se število EV potencialno povečalo na 3,5 mio, skupna letna poraba električne energije pa na 13 mio MWh. Množična uvedba EV naj bi do leta 2050 v Bolgariji zmanjšala porabo energije v prometu za dve tretjini.

EV v Bolgariji

  1. julija 2022 je bilo v Bolgariji 4.614 popolnoma električnih vozil (EV), v primerjavi z 2.537 v lanskem letu, kar predstavlja 82 % povečanje.

Hibridnih vozil, ki jih poganja kombinacija elektrike in klasičnega goriva, je bistveno več, kar 25.467, od tega je najpogostejša kombinacija elektrike in bencina.

V Bolgariji trenutno ni subvencij za nakup EV za zasebne potrošnike, čeprav je bila pomoč dodeljena centralni in lokalni upravi za nakup takih vozil v okviru nacionalnega skrbniškega eko sklada. Sklad je do lani zagotavljal le pomoč pri nakupu hibridnih avtomobilov, letošnja shema pa je v celoti usmerjena v EV.

Vir: Spirit Slovenija