You are currently viewing Analitiki v prihodnjih letih napovedujejo razcvet trga električnih plovil

Analitiki v prihodnjih letih napovedujejo razcvet trga električnih plovil

Električna plovila vse bolj osvajajo evropske vode. Tihi in podnebju prijazni električni čolni, ki so bili sprva deležni precej kritik, postajajo vse bolj sprejemljivi in priljubljeni. Velikost trga električnih plovil je leta 2023 ocenjena na 5,9 mlrd EUR. V prihodnjih 5 letih naj bi trg rasel po 12,7 % povprečni letni stopnji ter leta 2028 dosegel vrednost 10,6 mlrd EUR. Analitiki pričakujejo največjo rast v Evropi, pred ZDA in azijsko-pacifiško regijo.

Dejavniki, kot so vse večja flota čolnov in ladij ter osredotočenost vlad na spodbujanje uporabe okolju prijaznih čolnov in ladij za zmanjšanje emisij, bodo spodbudili povpraševanje na trgu.

Norveška vlada si je na primer leta 2018 zadala cilj, da bo do leta 2021 v državi obratovalo vsaj 60 električnih ladij, do leta 2026 pa bo prepovedala vse ladje na fosilna goriva, ki bodo delovale na turističnih mestih, ki so na seznamu Unescove dediščine. Ker Norveška pomembno prispeva k rasti trga, se pričakuje, da bo imela Evropa največji delež na trgu zaradi največjega povpraševanja po novih električnih ladjah in čolnih v regiji.

Poleg tega je Združeno kraljestvo postalo prva država med glavnimi državami G7, ki si je za cilj zadala ničelne neto emisije TGP do leta 2050, kar vključuje sprejetje električnih čolnov in ladij.

Ključni izsledki študije evropskega trga električnih plovil leta 2023, ki jo je pripravil boats.com:

  • Ponudba se je v zadnjih dveh letih povečala za 2,5-krat
  • Največ povpraševanja je na Nizozemskem in v Franciji.
  • Večina električnih čolnov, ki so naprodaj na spletnih tržnicah, ima priveze v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem in v Nemčiji.
  • Južnoevropska čolnarska industrija nekoliko okleva glede električnih čolnov. V primerjavi s preostalo Evropo zaostaja pri elektrifikaciji proizvodnega programa.
  • Električni čolni so na voljo pretežno v nižjem in srednjem cenovnem razredu.
  • Ponudba novih in rabljenih električnih plovil je na splošno uravnotežena.

Vir: Spirit Slovenija