You are currently viewing Ali lahko Afrika med rastjo prebivalstva pridobiva energijo iz obnovljivih virov?

Ali lahko Afrika med rastjo prebivalstva pridobiva energijo iz obnovljivih virov?

V podsaharski Afriki več kot polovica ljudi nima dostopa do elektrike. Vendar se bo poraba električne energije do leta 2040 predvidoma še podvojila. Strokovnjaki se sprašujejo, kako lahko zelena energija pri tej rasti nadomesti fosilna goriva.

Afrika ima potencial, da postane vodilna na področju obnovljivih virov energije. Ker je celoletno obsijana s sončno svetlobo, ima 60 % najboljših sončnih virov na svetu. V enem letu ima dovolj vetrnega potenciala, da bi lahko 250-krat pokrila svoje potrebe po električni energiji, viri pa se raztezajo vse od Alžirije do Južne Afrike.

Državi, kot sta Demokratična republika Kongo in Etiopija, že sedaj več kot 80 % svoje porabe pokrijeta z vodno energijo, vendar je na celini mogoče proizvesti še več energije. Medtem je Kenija vodilna na svetu pri izkoriščanju geotermalne energije.

Čeprav se uporaba čiste energije v Afriki med državami zelo razlikuje, pa generalno gledano celina še vedno skoraj vso energijo pridobiva iz fosilnih goriv. Ker polovica prebivalcev podsaharske Afrike še nima dostopa do električne energije, je na trgu na stotine milijonov odjemalcev, ki še čakajo na vstop na trg.

Druge celine so se elektrificirale s premogom, nafto in plinom, zdaj pa v različnem obsegu poskušajo preiti na obnovljive vire energije. Bi lahko Afrika preskočila fosilna goriva in nove porabnike oskrbovala z zeleno energijo?

Obnovljivi viri energije zagotavljajo tudi prilagodljivost v regiji, kjer električna omrežja pogosto ne dosežejo podeželskega prebivalstva. Rešitev: strešni sončni kolektorji ali mini omrežja, ki lahko delujejo neodvisno in zagotavljajo dovolj energije za napajanje luči in polnilca telefona.

Ni dovolj denarja ali politične volje.

Vendar pa rast zelenih tehnologij v Afriki ovirajo številne ovire. Nenazadnje tudi financiranje. V zadnjih dveh desetletjih je bilo na tej celini izvedenih le 2 % svetovnih naložb v zeleno energijo.

Pri diverzifikaciji mešanice energetskih virov se pojavljajo tudi težave v zvezi s stroški uvoza opreme iz tujine in čeprav so številne države povečale izrabo sončne energije, ta tehnologija še vedno predstavlja manj kot 1 % celotne proizvodnje energije.

Strokovnjaki pa pravijo, da je ena od največjih ovir, ki jih je treba odpraviti, pomanjkanje politične volje. Medtem ko tuji strokovnjaki vidijo tveganje vedno večjega onesnaževanja, mnogi afriški politiki vidijo priložnost za razvoj na enak način, kot so se razvijale vse druge celine. Pravijo, da bodo emisije njihovih držav vedno daleč od emisij ZDA, Kitajske in evropskih držav.

Pogled v prihodnost?

Skupina raziskovalcev z Univerze v Oxfordu je s pomočjo modela strojnega učenja ugotovila, da se celina v tem desetletju verjetno ne bo znebila fosilnih goriv. Njihova študija iz leta 2021 je pokazala, da bosta do leta 2030 dve tretjini energije verjetno še vedno izhajali iz fosilnih goriv. Približno 18 % naj bi jih izviralo iz vodnih projektov, manj kot 10 % pa iz drugih obnovljivih virov energije.

Vir: Deutsche Welle