You are currently viewing Abel Mivanga je izumil mini hidroenergetski sistem

Abel Mivanga je izumil mini hidroenergetski sistem

Abel Mivanga iz vasi Kuluyi, v Zambiji je izumil sistem oskrbe z električno energijo tako, da je izdelal električne turbine z uporabo lokalno pridobljenega kovinskega materiala, ki črpa in proizvaja energijo iz potoka Manyinga. Trenutno stanje turbine lahko oskrbuje največ deset gospodinjstev, vendar zaenkrat oskrbuje le njegov dom

Abel Mivanga je dejal, da je nekajletno pomanjkanje električne energije v njegovi vasi eden od razlogov, ki so ga spodbudili k izumu inovacije. Dejal je, da je njegov izum sposoben napajati domače žarnice, štedilnike in televizijske sprejemnike. Abel Mivanga od takrat poziva vlado in zainteresirane strani, naj ga opolnomočijo, da bo lahko celotno okrožje in država na splošno imela koristi od projekta mini hidroelektrarne, ki jo je izumil. Navdušujoč izum je pritegnil pozornost več ključnih zainteresiranih strani na lokalni ravni in zunaj države, vključno z visokimi vladnimi uradniki v okrožju. Dodali so, da je namen in glavna odgovornost vlade zagotoviti, da se mlade, kot je Abel, podpre in opolnomoči.

“To je navdušujoče, ta fant je genij in vzor lokalnim mladim,” je dejal Patrick Poho in poudaril, da so takšne inovacije dobrodošle na njegovem ministrstvu, zlasti v podeželskih šolah brez električne energije. “Videli bomo, kako lahko to inovacijo vključimo v šole, zlasti tiste, ki nimajo električne energije, in tudi v programe Jets (Junior engineers technicians and scientists),” je dodal.

Medtem je filantrop in družboslovec Mike Sovi, rojen v Zambiji in Manyingi, ki živi v Združenem kraljestvu, pozval k ohranitvi avtorskih pravic in zakonitega lastništva inovacije gospoda Mivange, da bi preprečili krajo izuma. Gospod Sovi je pozval vlado in ustrezne organe, naj gospodu Mivangi pomagajo pri njegovi inovaciji.

Vir: Spirit Slovenija