You are currently viewing 1 milijarda evrov za dosego podnebnih ciljev in ciljev konkurenčnosti EU

1 milijarda evrov za dosego podnebnih ciljev in ciljev konkurenčnosti EU

Evropska komisija bo iz sklada za inovacije velikim inovacijskim nizkoogljičnim projektom namenila 1 milijardo evrov. Sredstva bodo namenjena za demonstracijo inovativnih nizkoogljičnih tehnologij na področjih energije iz obnovljivih virov, energetsko intenzivnih panog, shranjevanja energije ter zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljika. Dodatnih osem milijonov evrov bo za pomoč pri razvoju projektov.

Tako bodo iz sklada za inovacije v obdobju 2020–2030 namenili približno deset milijard evrov pridobljenih s prihodki od dražbe pravic do emisije iz sistema EU za trgovanje z emisijami. Podprli bodo 60% dodatnih kapitalskih in operativnih stroškov, ki so posledica inovacij. Končni cilj do leta 2050 je postati podnebno nevtralna Evropa.

Razpis bo potekal v dveh fazah, in sicer v prvi se bo ocenjevalo prijave glede na potencial, ki ga imajo za preprečevanje emisij toplogrednih plinov, stopnje inovativnosti projekta v primerjavi s stanjem tehnike ter zrelosti projekta. V drugi fazi se bo poleg zgornjih meril ocenjevalo tudi potencial za obsežno uporabo, ponovno izvajanje ali za poznejša zmanjšanja stroškov ter na podlagi učinkovitosti v smislu ustreznih stroškov projekta.

Rok za prijavo je 29. oktober 2020. Podprti bodo predvsem projekti, ki imajo stroške nad 7.500.000 EUR, kasneje pa tudi projekti s stroški do 7.500.000 EUR.

Vir: RS