You are currently viewing Odličnost in zaupanje v umetno inteligenco

Odličnost in zaupanje v umetno inteligenco

Podatki in umetna inteligenca so lahko dobra rešitev za razne družbene težave, tako za zdravje, kmetovanje, varnost kot za proizvodnjo. To je možno doseči le, če je tehnologija razvita in uporabljena na način, da ji bodo ljudje zaupali. Zato je cilj EU spodbuditi državljane, da sprejmejo rešitve, ki temeljijo na umetni inteligenci, podjetja pa spodbuditi k razvoju teh rešitev.

Načini promoviranja odličnosti umetne inteligence:

 • vzpostaviti novo javno-zasebno partnerstvo na področju umetne inteligence in robotike;
 • okrepiti in povezati centre raziskovalne odličnosti umetne inteligence;
 • imeti vsaj eno središče za digitalno inovacijo na državo članico specializirano za umetno inteligenco;
 • zagotoviti več lastniškega financiranja za razvoj in uporabo umetne inteligence s pomočjo Evropskega investicijskega sklada;
 • uporabljati umetno inteligenco za bolj učinkovit postopek javnih naročil;
 • podpirati javna naročila sistemov umetne inteligence.

Zaupanje v umetno inteligenco bi izboljšali z novo zakonodajo, ki bi morala biti učinkovita, prilagojena tveganjem ter ne omejujoča do inovacij. Visoko tvegani sistemi umetne inteligence morajo biti transparentni, sledljivi in pod človeškim nadzorom; oblasti morajo imeti možnost preverjanja sistemov.

EU ima potencial, da postane vodilna na področju varne umetne inteligence. Z razvojem močnega regulativnega okvirja, ki temelji na človekovih pravicah in temeljnih vrednotah, lahko EU razvije sistem umetne inteligence, ki koristi ljudem, podjetjem in vladam.

Prebivalstvu lahko potencialno omogoči:

 • boljši zdravstveni sistem;
 • čistejši in varnejši prevoz;
 • izboljšane javne storitve.

Podjetjem lahko potencialno doprinese:

 • inovativne izdelke in storitve na področju energije, varnosti, zdravstva;
 • večjo produktivnost in učinkovitejšo proizvodnjo.

Vladam lahko potencialno omogoči:

 • cenejše in bolj trajnostne storitve, kot so promet, energija in ravnanje z odpadki.

Sredstva EU za raziskave in inovacije na področju umetne inteligence trenutno znašajo 1,5 milijarde evrov, kar je sicer 70 % več kot v prejšnjem obdobju, vendar to ni dovolj. Zato je cilj v naslednjem desetletju v EU pritegniti več kot 20 milijard evrov skupnih naložb v umetno inteligenco na leto.

Vir: Evropska komisija