Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023

Predmet: sofinanciranje upravičenih stroškov investicij občin v obnovo javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitev (SKLOP 1) ali vzpostavitev novih javnih zunanjih športnih površin (SKLOP 2). Upravičenci: so občine.…

Preberi večJavni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023

Javni razpis Eksperimentalni projekti – celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike

Predmet: celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike (RIN) v inovativnih oddelkih oz. skupinah na zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi…

Preberi večJavni razpis Eksperimentalni projekti – celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike

Javni razpis Za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov vdelo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih

PREDMET: sofinanciranje stroškov dela diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija, ki bodo v obliki projektno naravnanega dela v podjetjih, ki delujejo na OPO pomagali pri razvoju izdelkov ali storitev s…

Preberi večJavni razpis Za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov vdelo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih

JR za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev

Predmet: programi usposabljanj za otroke in mlade ter sofinanciranje aktivnosti na področjih, ki so razdeljeni v naslednje tri sklope: - SKLOP A: IKT vsebine za dekleta in ženske; - SKLOP…

Preberi večJR za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev

Javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021–2027

30Predmet: sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k prepoznavnosti programa s krepitvijo zaupanja in sodelovanja med ljudmi v skladu z naslednjo prednostno nalogo in povezanim specifičnim ciljem: Prednostna naloga 3: sodelujoča…

Preberi večJavni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021–2027

Javni razpis za sofinanciranje občinskih projektov promocije Alpske konvencije namenjene mladim v letih 2023 in 2024

Predmet: sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja otrok in mladih s področja vsebin izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov.…

Preberi večJavni razpis za sofinanciranje občinskih projektov promocije Alpske konvencije namenjene mladim v letih 2023 in 2024

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)

Predmet: dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov: vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo obnovljive vire energije, in sicer: kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk, sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote izgradnjo postrojenj…

Preberi večJavni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)