You are currently viewing Kako pomagati ReSETirati gospodarstvo in okolje s prostorskim načrtovanjem

Kako pomagati ReSETirati gospodarstvo in okolje s prostorskim načrtovanjem

ReSET je nov Pathfinder projekt, izbran na razpisu v okviru FET (prihodnje in nastajajoče tehnologije). Izvajati se je začel januarja 2021 in bo trajal 36 mesecev, do decembra 2023.

Namen projekta ReSET:

  • raziskovanje rešitev prostorske politike za trajnostni razvoj, ki se ukvarjajo s področjem zaposlovanja, gospodarstva in okolja;
  • korist znanstvenim in tehnološkim dosežkom za izgradnjo sistemskega razumevanja družbeno-okoljskih odnosov;
  • osredotočenje na kmetijska in mestna zemljišča, ki predstavljajo razmeroma premalo preučeno, a ključno okolje za naložbe v trajnostni razvoj, in povezave med njimi;
  • združevanje vodilnih raziskovalcev na področju socialne, ekonomske in okoljske politike z razvijalci simulacijskih sistemov za podporo prostorski politiki in inovativnih senzornih omrežij, povezanih z internetom.

Ekipa ReSET je cilj projekta predstavila takole:

»Cilj projekta ReSET je spodbuditi razvoj prostorskega modeliranja, umetne inteligence in interoperabilnega zaznavanja okolja, da bi bolje razumeli načine za ponastavitev razvoja kmetijstva in urbanih okolij v Evropi za namen trajnostnega razvoja, ter sodelovanje z ustreznimi vlagatelji v smeri razvoja in testiranja bolj trajnostnih načinov kmetovanja in razvoja urbanih okolij.«

Konzorcij ReSET sestavljajo organizacije naslednjih držav:

  • Združeno kraljestvo (usklajevalna institucija King’s College London in AmbioTEK CIC);
  • Nizozemska (Raziskovalni inštitut za sisteme znanja);
  • Španija (ICATALIST);
  • Italija (Inštitut za raziskave voda Consiglio Nazionale delle Ricerche);
  • Romunija (GeoEcoMar).

Vir: Evropska komisija