You are currently viewing Napoved P1 ugodnih kreditov: objava aprila letos

Napoved P1 ugodnih kreditov: objava aprila letos

Podjetniški sklad bo v kratkem objavil razpis za ugodne kredite. Letošnje obrestne mere bodo še nižje od lanskih.

Skladno s poslovnim načrtom za leto 2022 bo Sklad objavil garancijsko kvoto v okvirni višini 90.000.000 evrov in sicer za razpis P1 plus 2022 v višini 79,5 mio evrov in P1 Covid 2022 v višini 10,5 mio evrov.

Obetata se 2 razpisa, ki bosta objavljena v aprilu:

1) Razpis P1 PLUS 2022 – GARANCIJE ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

Obrestna mera za bančni kredit:

  • za MSP 5+ je 6 mesečni EURIBOR+ 0,6%;
  • za MLADE MSP je 6 mesečni EURIBOR+ 0,35%.

A.2.  Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

Obrestna mera za bančni kredit:

  • 6 mesečni EURIBOR + 0,35%.

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

Obrestna mera za bančni kredit:

  • 6 mesečni EURIBOR + 0,85%.

 

2) Razpis P1 Covid 2022

C.19. Mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi  COVID-19

Obrestna mera za bančni kredit:

  • 6 mesečni EURIBOR + 0,35%.

 

Okvirni roki za predložitev vlog (do porabe sredstev):

  • maj;
  • in 20. junij;
  • julij;
  • in 20. september
  • in 20. oktober.

Stroška odobritve garancije Sklad ne zaračuna.