You are currently viewing Beyond VC: alternative za zbiranje sredstev za evropska zagonska podjetja

Beyond VC: alternative za zbiranje sredstev za evropska zagonska podjetja

Po podatkih PitchBook-a je bil v prvem četrtletju leta 2021 vložen rekordni znesek, kar 17,6 milijarde EUR, ki je bil porazdeljen med več kot 1.900 poslov. Ko VC podpre mlado – zagonsko podjetje, včasih zasedejo tudi mesto v upravnem odboru, kar pomeni, da imajo besedo pri vodenju podjetja. Če ima podjetje strokovno znanje na svojem področju, prisotnost VC-ja ne predstavlja težave. Problem nastane, ko se pojavi strah pred zamudo naslednje velike priložnosti in to vodi k porabljanju denarja na področjih, kjer podjetje nima izkušenj.

Včasih je prisotnost VC-ja za podjetje prej ovira kot pomoč, saj so zagonska podjetja velikokrat prisiljena prednostno ustvarjati kratkoročno rast, namesto, da bi delala na dolgoročni donosnosti in se na ta način sčasoma rešila VC nadzornika.

Za zagonska podjetja, ki si ne želijo VC, obstajajo še druge možnosti. V zadnjih letih se vedno bolj uveljavlja financiranje na podlagi prihodkov (revenue-based financing), kar je za ustanovitelje, ki ne želijo lastniškega kapitala. Podjetja v tem primeru dobijo kapital v zameno za delež prihodkov v prihodnosti. To je fiksni znesek, ki ne predstavlja lastniškega kapitala in zato ne prihaja do nobenih nadaljnjih obveznosti pri odplačilu. Odplačila so neposredno povezana z uspešnostjo. Če se zgodi, da pride do odstopanj pri pričakovanih prihodkih zagonskega podjetja, se odplačila zmanjšajo. Če pa pride do povečanja pričakovanih prihodkov, se izplačilo izvede pred dogovorjenim rokom. Primer predstavlja podjetje Uncapped, ki zagotavlja financiranje med 10.000 in 2 milijona EUR, zaračuna pa se le pavšalna provizija 6 – 12 %.

Poznamo tudi tako imenovano tvegano posojilo (venture debt), ki je namenjeno hitro rastočim družbam, ki še niso dosegle donosnosti, vendar so že uveljavljene na svojih trgih. Ta način financiranje ne zahteva zavarovanja s premoženjem, vendar imajo upniki v času posojila pravico kupiti majhen del lastniškega kapitala po fiksni ceni. Podjetniški dolg je v tem primeru srednjeročne ali dolgoročne narave, običajno pa se ga izračuna na podlagi zneska, zbranega v zadnjem krogu lastniškega financiranja podjetja (25 – 50 %). V Evropi nekaj komercialnih bank (Barclays, Santander in Evropska investicijska banka) omogočajo tak način financiranja.

Obstaja tudi lastniško množično financiranje (equity-based crowdfunding), kjer se zbere majhne količine denarja od velikega števila vlagateljev, ki v zameno za financiranje prejmejo odstotek lastniškega kapitala podjetja (delnice, ki nimajo glasovalnih pravic). V Združenem kraljestvu sta najbolj znana ponudnika CrowdCube in Seedrs. Po podatkih Statista je ta način financiranja v Evropi leta 2018 dosegel skupaj kar 278 milijonov ameriških dolarjev.

Več informacij TUKAJ.

Vir: PitchBook