You are currently viewing Rast zagonskih podjetij z UI v jugovzhodni Evropi

Rast zagonskih podjetij z UI v jugovzhodni Evropi

V letu 2023 je v jugovzhodni Evropi, še zlasti v Romuniji, opaziti veliko povečanje ekosistema zagonskih podjetij, ki uporabljajo UI in privabljajo veliko mednarodno pozornost, zahvaljujoč kombinaciji dejavnikov, vključno z izobraženo in nadarjeno delovno silo in dostopom do virov.

Največ teh zagonskih podjetij se osredotoča na posebne sektorje, kot so zdravstvo, fintech, kmetijstvo, proizvodnja, logistika, trgovina na drobno in trajnostni sektor.

Zdravstveno varstvo je eno od glavnih področij, kjer uporaba UI hitro narašča, od diagnostike s pomočjo UI, pa do spremljanja bolnikov. Tudi finančni in zavarovalniški sektor je eno od perspektivnih področij. Fintech start-up podjetja uporabljajo UI za odkrivanje goljufij, algoritme za kreditno točkovanje, preoblikovanje analize tveganja in uporabniške izkušnje, prilagojeno finančno in zavarovalniško svetovanje ter avtomatizirano trgovanje.

Trend digitalne preobrazbe se širi tudi v tradicionalnih panogah, kot so kmetijstvo, proizvodnja, logistika in maloprodaja. Zagonska podjetja zagotavljajo rešitve, ki jih poganja UI, kot so prediktivno vzdrževanje, natančno kmetovanje ter prilagojene nakupovalne izkušnje.

Glede na raziskavo, ki sta jo o novo-ustanovljenih podjetjih, ki uporabljajo UI v Romuniji in jugovzhodni Evropi, pripravila Techcelerator in Google, namerava skoraj polovica zagonskih podjetij iz jugovzhodne Evrope, ki uporablja UI, v naslednjih 2 letih pridobiti finančna sredstva nad 1 mio EUR. Sredstva nameravajo nameniti za mednarodno širitev, povečanje ekipe ter uvedbo novih storitev in izdelkov.

Slovenija je imela leta 2021 v regiji JVE največji delež podjetij, ki uporabljajo tehnologijo UI, in sicer 12 %. To je več kot dvakrat več od drugo-uvrščene države, Slovaške, kjer le 5 % podjetij uporablja katero koli tehnologijo UI. V Romuniji je bil delež le 1 %.

UI je področje, ki bo imelo v prihodnje velik pomen in vpliv na romunsko družbo in gospodarstvo. Romunija ima veliko izobraženih strokovnjakov na področju matematike in IT, vključno z UI, a veliko njih odide v tujino.

Vir: Spirit Slovenija