You are currently viewing EU je vodilna v svetu pri oblikovanju zakonodaje o uporabi UI

EU je vodilna v svetu pri oblikovanju zakonodaje o uporabi UI

Organi po vsem svetu tekmujejo pri pripravi pravil za umetno inteligenco (UI), tudi v EU. Odbor Evropskega parlamenta je 11. maja glasoval za okrepitev vodilnega zakonodajnega predloga, ki se bliža končnemu sprejetju. EU si že dolgo prizadeva, da pripravi zaščitne ukrepe pri uporabi UI. Ta prizadevanja so postala še bolj nujna, ker hiter napredek chat-botov, kot je na primer ChatGPT, poleg prednosti, ki jih lahko prinese nastajajoča tehnologija, predstavlja tudi nove nevarnosti. Zakon bo sisteme UI razvrstil glede na 4 stopnje tveganja, od minimalne do nesprejemljive. Bolj tvegane aplikacije se bodo soočale s strožjimi zahtevami, vključno z večjo preglednostjo in uporabo točnih podatkov.

Eden glavnih ciljev EU je zaščita pred vsemi grožnjami UI zdravju in varnosti ter zaščita temeljnih pravic in vrednot. To pomeni, da so nekatere uporabe UI popolnoma nesprejemljive, kot so na primer sistemi družbenega točkovanja, ki ljudi ocenjujejo na podlagi njihovega vedenja. Prepovedana je tudi uporaba UI, ki izkorišča ranljive skupine ljudi, vključno z otroki.

Zakonodajalci so glasovali tudi za prepoved prediktivnih policijskih orodij, ki združujejo podatke za napovedovanje, kje se bodo zločini zgodili in kdo jih bo storil. Odobrili so tudi razširjeno prepoved prepoznavanja obraza na daljavo, razen nekaj izjem za organe pregona, kot je preprečevanje določene teroristične grožnje. Ta tehnologija skenira mimoidoče in uporablja UI, da njihove obraze poveže z zbirko podatkov.

Cilj novega zakona je izogniti se nadzorovani družbi, ki temelji na UI. Te nove tehnologije bi namreč lahko uporabili namesto za dobro tudi za slabo, in tveganja so prevelika.

Sistemi UI, ki sodijo v kategorijo z visokim tveganjem, kot sta zaposlitev in izobraževanje, in bi lahko vplivali na potek človekovega življenja, se soočajo s strogimi zahtevami, kot je preglednost z uporabniki ter uvedba ocene tveganja in ukrepov za ublažitev. Za klepetalne robote, kot je ChatGPT so postavili nekatere enake zahteve kot za sisteme z visokim tveganjem.

EU ni velik akter na področju razvoja vrhunske UI, kot sta ZDA in Kitajska, a pogosto s predpisi določa trende in svetovne standarde. S postavljanjem pravil za UI poskuša EU z vlivanjem zaupanja med uporabniki hkrati tudi razvijati trg. Če bodo ljudje zaupali UI in aplikacijam, jo bodo tudi bolj uporabljali, s tem pa sprostili gospodarski in družbeni potencial UI.

Zakonodaja o UI naj bi bila predvidoma sprejeta do konca leta 2023 ali najpozneje v začetku leta 2024, čemur bo sledilo obdobje odloga za prilagoditev podjetij in organizacij, ki je običajno 2 leti.

Vir: Spirit Slovenija