You are currently viewing WEBINAR: vse kar morate vedeti o razpisu P2

WEBINAR: vse kar morate vedeti o razpisu P2

Zavod mladi podjetnik organizira delavnico v obliki webinarja z namenom pridobitve informacij o razpisu P2 2021, ki nudi spodbude za razvoj inovativnih podjetij. Predaval bo Boštjan Jerman iz podjetja Heba, ki deluje kot zunanji sodelavec Zavoda mladi podjetnik in opravlja svetovalne storitve v okviru blagovne znamke 7samurai.

Tekom delavnice boste izvedeli praktične informacije o: višini financiranja, namenu pridobljenih sredstev, pogojih in o postopku prijave na razpis. Poudarjeni bodo tudi faktorji uspeha in merila za ocenjevanje.

Webinar bo potekal v torek, 2. 2. 2021 od 16:00 do 17:30.

Boštjan Jerman je univerzitetni diplomirani politolog (smer mednarodni odnosi) je projektni menedžer, podjetnik in mentor. Specializiran je za svetovanje s področja pridobivanja virov financiranja na slovenskih in evropskih nepovratnih sredstvih. S tem področjem se ukvarja 14 let.

Webinar je namenjen vsem obstoječim mladim podjetjem oziroma startup-om. V primeru dodatnih vprašanj za predavatelja jih pošljite na naslov: marusa.stepec@mladipodjetnik.si.

Udeležba na webinarju je brezplačna.

Vabljeni!

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast EU sklad.