You are currently viewing Horizon Cloud Summit 2020 – oblikovanje nove strategije za računalništvo v oblaku v Evropi

Horizon Cloud Summit 2020 – oblikovanje nove strategije za računalništvo v oblaku v Evropi

Vrh Obzorja 2020 na področju računalništva v oblaku zbira raziskovalce in inovatorje, zainteresirane strani v računalništvu v oblaku ter pobude in projekte v teh tehnologijah, da bodo na vrhu ustrezne tehnologije in razvoja trga. Dogodek bo potekal prek spleta. H-CLOUD, usklajevalna in podporna akcija, financirana v okviru programa Obzorje 2020, vabi k dvodnevnemu programu navdihujočih pogovorov, razprav za razmislek in skupnih delavnic.

Vrh bo osredotočen na naslednja tematska zasedanja. Udeleženci so vabljeni, da aktivno prispevajo in oblikujejo dogodek ter predstavijo svoje ideje v okviru ene ali več tem:

–      od digitalne Evrope do projektov z velikim vplivom – vloga računalništva v oblaku;

–      raziskovalni izzivu računalništva v oblaku;

–      zgodbe uspehov, najboljše prakse in primeri uporabe za inovacije preko sprejetja tehnologij v oblaku.

Prijave so možne tukaj.

Vir: Evropska komisija