You are currently viewing AGRO HI-TECH NATEČAJ

AGRO HI-TECH NATEČAJ

V Agrobiznisovem hi-tech natečaju iščejo napredne in inovativne ponudnike ter uporabnike novih tehnoloških rešitev v vseh fazah kmetijstva ter pri proizvodnji, logistiki in trženju hrane, ki lahko izboljšajo učinkovitost skozi celotno prehransko verigo.

Sodelovanje na dogodkih, ki jih organizira Agrobiznis, omogoča predvsem ustvarjanje dodatnih novih poslovnih znanstev in širjenje poslovne mreže, tudi na tuje trge.

Na četrtem AGROBIZNIS HI-TECH natečaju iščejo ponudnike in uporabnike visokotehnoloških rešitev za učinkovito in do okolja prijazno pridelavo in predelavo hrane pri manjši porabi naravnih virov, energentov (električna in toplotna) in osnovnih resursov, kot so gnojila, FFS, voda in pogonska goriva kmetijske mehanizacije.

Priložnost za prijavo imajo:

  • raziskovalne ustanove, podjetja in samostojni podjetniki, ki razvijate ali ponujate nove oziroma napredne tehnologije za kmetijstvo in živilskopredelovalno industrijo;
  • kmetije, zadruge, kmetijska in živilskopredelovalna podjetja ter drugi ponudniki hrane, ki so z novimi, naprednimi in okoljsko sprejemljivimi rešitvami že optimizirali pridelavo, predelavo, pakiranje ali transport hrane (končnih izdelkov).

Prijave so odprte do 14. oktobra 2022.

Na natečaj se prijavite na tej povezavi.

Dodatne informacije najdete tukaj.

Vir: Finance