You are currently viewing Prvo poročilo o stanju digitalnega desetletja poziva k skupnemu ukrepanju za oblikovanje digitalnega prehoda

Prvo poročilo o stanju digitalnega desetletja poziva k skupnemu ukrepanju za oblikovanje digitalnega prehoda

Prvo poročilo o stanju digitalnega desetletja, ki je bilo objavljeno leta 2023, nudi celovito oceno napredka Evropske unije pri doseganju svojih ciljev digitalne transformacije. Poročilo se osredotoča na štiri ključne stebre: digitalne veščine, digitalno infrastrukturo, digitalizacijo podjetij ter digitalizacijo javnih storitev. Poudarja tudi spremljanje Evropske deklaracije o digitalnih pravicah in načelih, s čimer poudarja zavezanost EU k varnemu in ljudem usmerjenemu digitalnemu preoblikovanju.

Poročilo predstavlja poziv k ukrepanju članic EU, da skupaj naslovijo vrzeli pri investicijah ter pospešijo prizadevanja za digitalno transformacijo v skladu s programom politike Digitalne desetletja (DDPP). DDPP, ki je začel veljati 9. januarja 2023, vzpostavlja sodelovanje med EU in nacionalnimi oblastmi.

Priporočila nudijo praktično pot za dosego skupnih ciljev in spodbujajo razprave ter sodelovanje med Komisijo in državami članicami. To delo bo podprto z izvajanjem večdržavnih projektov, vključno z novo uvedenimi konzorciji evropske digitalne infrastrukture.

Ključne ugotovitve:

– Digitalno desetletje si prizadeva za 100-odstotno dostopnost do javnih storitev na spletu, vključno z zdravstvenimi evidencami in elektronsko identifikacijo. EU je v vodilni vlogi pri zagotavljanju digitalnih pravic s politikami, kot je akt o digitalnih storitvah, ter spodbuja mednarodno sodelovanje na digitalnem področju.

– Zelene pobude si prizadevajo za zmanjšanje okoljskega vpliva digitalne tehnologije. Vzpostavljena so partnerstva z različnimi državami, vključno z Japonsko, Republiko Korejo, Singapurjem, Združenimi državami, Indijo, ter podpora digitalni transformaciji Ukrajine.

– Program postavlja tri cilje za spodbujanje digitalizacije podjetij:

  • 75% podjetij naj uporablja storitve v oblaku, velepodatke in/ali umetno inteligenco.
  • Več kot 90% malih in srednjih podjetij naj doseže osnovno digitalno intenzivnost.
  • Podvojitev števila samorogov (podjetij z vrednotenjem nad 1 milijardo EUR).

– Napovedi kažejo, da brez dodatnih naložb do 2030 cilji ne bodo doseženi. Razlike med državami članicami so opazne. Potrebno je ozaveščanje o prednostih digitalizacije in podpora evropskim vozliščem za digitalne inovacije. EU ima sicer več samorogov, vendar zaostaja za ZDA in Kitajsko.

V programu politike digitalnega desetletja, predlaganem leta 2021, se ukrepa za izboljšanje digitalnih veščin, infrastrukture, digitalizacije podjetij in javnih storitev. Napredek se spremlja s pomočjo indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI), pri čemer sodeluje skupno raziskovalno središče Komisije (JRC).

Vir: Evropska komisija