You are currently viewing Financiranje EU za širokopasovne povezave 2021-2027

Financiranje EU za širokopasovne povezave 2021-2027

Evropska unija si je zastavila ambiciozne cilje glede povezljivosti. V predlogu Komisije o digitalnem kompasu je zapisana ambicija, da bodo do leta 2030 vsa evropska gospodinjstva pokrita z gigabitnim omrežjem in da bodo vsa naseljena območja pokrita z omrežjem 5G.

Evropska unija je določila ambiciozne cilje, da bi pospešila digitalno preobrazbo in to desetletje razglasila za evropsko digitalno desetletje. Digitalna povezljivost je eden od temeljev tega prehoda in osrednji element vizije Evropske komisije o Evropi v digitalni dobi.

Digitalni kompas, ki ga je 9. marca 2021 predstavila Evropska komisija, predstavlja ambicijo, da bodo do leta 2030 vsa evropska gospodinjstva pokrita z gigabitnim omrežjem, vsa naseljena območja pa bodo pokrita s 5G. To temelji na ciljih, določenih v Strategiji za
gigabitno družbo iz leta 2016, ki predvideva tri glavne cilje za leto 2025:
– dostop do povezljivosti s hitrostjo 1 Gb/s za glavne družbeno-ekonomske dejavnike;
– dostop do hitrosti prenosa 100 Mb/s, ki jo je mogoče nadgraditi do 1 Gb/s, za vsa evropska gospodinjstva;
– neprekinjeno brezžično širokopasovno 5G pokritost vseh mestnih območij, glavnih cest in železnic.

Ambicioznim ciljem povezljivosti ustrezajo instrumenti financiranja, ki odražajo zavezanost Evropske unije k doseganju gigabitne povezljivosti. Večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027 skupaj z izjemnim, začasnim instrumentom EU naslednje generacije (ang. Next Generation EU) državam članicam ponuja edinstvene možnosti financiranja za pospešitev namestitve infrastruktur za povezljivost.

Vir novice: European Commission