You are currently viewing Evropski atlas kibernetske varnosti

Evropski atlas kibernetske varnosti

Evropska komisija je ustanovila Evropski atlas kibernetske varnosti, platformo za digitalno upravljanje znanje, ki je namenjena začrtovanju, kategorizaciji in spodbujanju sodelovanja med evropskimi strokovnjaki za kibernetsko varnost v podporo digitalni strategiji EU. Atlas je prvi svoje vrste in bo predstavljal pomembno podporo prihajajočemu evropskemu centru za kibernetsko varnost.

Primarni cilji platforme Atlas so:

–      olajšati ustanovitev praktične skupnosti;

–      pomagati pri prepoznavi, s kom sodelovati pri prihodnjih projektih;

–      začrtati evropske kompetence na različnih področjih kibernetske varnosti;

–      delovati kot orodje za upravljanje znanja za prihodnji evropski center kibernetske varnosti;

–      povečati prepoznavnost udeležencev znotraj skupnosti kibernetske varnosti in širše;

–      boljše usklajevati evropska prizadevanja za raziskave in razvoj na področju kibernetske varnosti;

–      prispevati k oblikovanju strateških usmeritev programov EU, ki financirajo raziskave, tehnologijo in zmogljivosti na področju kibernetske varnosti;

–      prispevati k oblikovanju politike kibernetske varnosti v Evropi;

–      ozaveščati o skupnosti kibernetske varnosti;

–      podpirati Evropsko komisijo pri upravljanju delovnih programov in dodeljevanju sredstev.

Vir: Evropska komisija