You are currently viewing Evropska komisija pozdravlja politični dogovor o programu digitalnega desetletja, ki spodbuja uspešno digitalno preobrazbo v Evropi

Evropska komisija pozdravlja politični dogovor o programu digitalnega desetletja, ki spodbuja uspešno digitalno preobrazbo v Evropi

Evropska komisija pozdravlja politični dogovor, ki sta ga dosegla Evropski parlament in Svet EU za politični program 2030: pot v digitalno desetletje. Program vzpostavlja mehanizem spremljanja in sodelovanja za doseganje skupnih ciljev za digitalno preobrazbo Evrope, določenih v digitalnem kompasu 2030. To zadeva tako področje spretnosti in znanja kot infrastrukture, vključno s povezljivostjo, digitalizacijo podjetij in spletnih javnih storitev ter spoštovanjem digitalnih pravic in načel EU pri doseganju splošnih ciljev.

Za učinkovito spremljanje napredka bo Evropska komisija skupaj z državami članicami razvila predvidene usmeritve na ravni EU za vsak cilj. Države članice nato predlagajo nacionalne strateške načrte, v katerih opišejo svoje nacionalne predvidene usmeritve in ukrepe za doseganje ciljev, vključno z načrtovanimi regulativnimi ukrepi in naložbami.

Vir: Evropska komisija