Evropska komisija pozdravlja politični dogovor o novih pravilih za kibernetsko varnost omrežnih in informacijskih sistemov

Evropska komisija pozdravlja politični dogovor o novih pravilih za kibernetsko varnost omrežnih in informacijskih sistemov

Evropska komisija odobrava politični dogovor, ki je bil v petek, 13. maja, sprejet med Evropskim parlamentom in državami članicami EU. Gre za dogovor o Direktivi Evropskega parlamenta in Evropskega sveta o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji in razveljavitvi Direktive (EU) 2016/1148, ki jo je Evropska komisija predlagala že decembra 2020.

Obstoječa pravila za kibernetsko varnost omrežnih in informacijskih sistemov je bilo potrebno posodobiti zaradi vse večje stopnje digitalizacije in medsebojne povezanosti naše družbe ter zaradi vse večjega števila kibernetskih zlonamernih dejavnosti, do katerih prihaja na globalni ravni.

Vir: Evropska komisija

Zapri menu