You are currently viewing Afriška pristanišča bi lahko okrepili s sprejetjem pametne tehnologije

Afriška pristanišča bi lahko okrepili s sprejetjem pametne tehnologije

Ker je 38 od 54 držav obalnih ali otoških držav, ni presenetljivo, da je v Afriki več kot 100 pristanišč, vključno z ogromnimi terminali v Durbanu, Port Elizabeth in Cape Townu na jugu ter Mombasi in Dar es Salaamu na vzhodu ter Lagos na zahodu.

Obseg trgovine prek teh pristanišč je ogromen, saj je samo Južna Afrika leta 2019 pred pandemijo pretovorila skoraj pet milijonov TEU z nekaj več kot 9000 postanki ladij na nacionalni ravni. Vendar le malo teh pristanišč deluje optimalno, saj nimajo popolnoma integriranega železniškega in cestnega sistema, ki bi vsem operativnim elementom omogočal, da “komunicirajo” drug z drugim ter da bi tovorna in logistična podjetja spremljala gibanje svojega blaga.

Ročno vodeno nakladanje in razkladanje v pristaniščih je polno potencialnih nevarnosti in zamud, zato celoten sektor ne uspe izkoristiti tega, kar bi lahko bilo veliko bolj donosno za tovorno gospodarstvo.

Afriška pristanišča imajo lahko veliko koristi od digitalne preobrazbe in uvedbe pametnih sistemov, ki bodo zagotovili nemoteno delovanje dobavnih verig. Digitalizacija afriških pristanišč je tako logična rešitev za zadovoljitev vse večjega povpraševanja po povečanem obsegu tovornega prometa. Povečala se bi učinkovitost afriške trgovine in privabljanje naložb ter prinesla velik gospodarski in družbeni razvoj.

Primer dobre prakse: Skupaj s podjetjem Huawei je pristanišče Tianjin na Kitajskem zgradilo inteligentni horizontalni transportni sistem na terminalu oddelka C na območju pristanišča Peijiang, dosežen z enotno izmenjavo podatkov z uporabo pametnih tehnologij, kot so 5G, računalništvo v oblaku, veliki podatki in internetne povezave. “Pristanišča so tam, kjer tovor začne in konča potovanje,” pravi Jiang Kaimin, višji strokovnjak za trženje pri Huaweijevi carinski in pristaniški dejavnosti.

Vir: Spirit Slovenija