You are currently viewing WORTH Partnership Project

WORTH Partnership Project

Program je namenjen vsem, ki želijo sodelovati pri razvoju inovativnih poslovnih idej. MSP ter s.p., ki delujejo v sektorjih življenjskega sloga, kot so obutev, usnje in krzno, tekstil, pohištvo in notranja oprema, arhitektura in notranje oblikovanje, nakit in dodatki.

Podpora je 10.000 – 20.000 EUR, vendar se ne prijavlja neposredno z zneskom, ampak glede na predvidene realne stroške. Projekt traja 10 mesecev.

Uporablja se naslednja shema plačila:

  • Obrok predfinanciranja (30 %) bo izplačan na začetku projekta.
  • Vmesni obrok (40 %) bo izplačan po odobritvi vmesnega poročila.
  • Izravnalni del plačila (30 %) bo razdeljen na dve plačili: 20 % po odobritvi končnega poročila, preostalih 10 % pa po uspešni udeležbi na razstavah/projektnih dogodkih.

Znesek se razdeli med partnerje, kot se dogovorijo sami.

Rok za oddajo prijav: 27. 11. 2023 do 17:00.

Več v povzetku.