Vavčerji v vrednosti do 90.000 EUR za optimizacijo proizvodnih procesov

Prijavitelji: proizvodna mala in srednje velika podjetja, ki imajo stopnjo digitalizacije vsaj 2, kar pomeni, da so digitalni sistemi v organizaciji med seboj v veliki meri povezani in si izmenjujejo podatke ter tako poslovnim aplikacijam in programski opremi zagotavljajo ustrezne informacije.

Predmet: vavčerji za proizvodna podjetja za pridobitev t.i. digitalnega dvojčka;

Prijava na razpis je dvofazna:

– prijava na vavčer v vrednosti do 10.000 EUR za podrobno analizo, oceno položaja in pridobitev predlogov izboljšav (DIH Slovenija);

– prijava na vavčer v vrednosti do 90.000 EUR za implementacijo rešitev (prijava bo možna v decembru 2022).

Rok za prijavo: 30. 9. 2022. 

Povzetek razpisa v povzetku.

Vir: Spirit.