Vavčer za certifikate kakovosti/2

Predmet poziva:

  • sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oz. vzdrževanja/obnovitve certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem.
  • Stroški priprave na certificiranje.
  • Stroški nakupa standarda.

Upravičenci: MSP-ji v Sloveniji, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z najmanj enim (1) zaposlenim na dan oddaje vloge.

Višina sofinanciranja: do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov.

Zadnji rok za oddajo prijave: 31. 03. 2023.

Več na povezavi.