You are currently viewing Ugodni krediti: P1 plus 2023 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Ugodni krediti: P1 plus 2023 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada za ugodne kredite z nizkimi obrestnimi merami v višini 60 mio evrov.

KDO:

 • MSP s sedežem v RS: gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, zavodi, socialna podjetja;
 • tehnološko inovativna podjetja;
 • MSP iz dejavnosti šifre G (trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil).

KDAJ:

 • roki: od 5. 7. do 15. 10. 2023.

KOLIKO:

 • kredit lahko krije do 80% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

Obrestna mera za bančni kredit:

 • za MSP 5+ je 6 mesečni EURIBOR + 0,6%;
 • za MLADE MSP je 6 mesečni EURIBOR + 0,35%.

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

Obrestna mera za bančni kredit:

 • 6 mesečni EURIBOR + 0,35%.

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

Obrestna mera za bančni kredit:

 • 6 mesečni EURIBOR + 0,85%.

KAJ:

 • razvojne garancije: stroški materialnih in nematerialnih investicij, obratna sredstva le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami;
 • mikrogarancije: obratna sredstva.

Več si lahko preberete v povzetku.