You are currently viewing Subvencije za zaposlitev mladih podaljšane do konca marca 2024

Subvencije za zaposlitev mladih podaljšane do konca marca 2024

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil podaljšanje javnega povabila delodajalcem za izvedbo ukrepa »hitrejši vstop mladih na trg dela«. Namen tega programa je spodbuditi delodajalce k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas. Tako se želi mladim omogočiti hitrejši prehod v trajno zaposlitev in olajšati pridobivanje kompetenc.

Povabilo je bilo podaljšano do 31.3.2024 s še eno veliko spremembo pri ciljni skupini, kjer se lahko sedaj vključijo brezposelni mladi v evidenci ZRSZ do 29. leta starosti (prej omejeno do 25. leta).

Javno povabilo ima na voljo 23,7 milijona EUR, predvideva pa vključitev vsaj 3.350 brezposelnih mladih iz vse Slovenije. Delodajalci bodo za zaposlitev mlade osebe prejeli mesečno subvencijo v višini od 300 do 420 evrov, ki se bo izplačevala največ 18 mesecev.

Na javno povabilo se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije.

Več podrobnosti najdete tukaj.