Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23)

Prijavitelji: mikro podjetja z do največ 5 zaposlenimi.

Predmet: sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa.

Roka za prijavo: 30. 6. 2022 in 18. 11. 2022.

Več informacij v povzetku.