Sofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture

Prijavitelji: občine, ki so hkrati investitor in nosilec operacije.

Predmet: sofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture, in sicer:
• prometne infrastrukture;
• energetske infrastrukture;
• komunalne infrastrukture;
• vodne infrastrukture (samo protipoplavnih ukrepov); in
• infrastrukture za telekomunikacije na območjih obstoječih ekonomsko – poslovnih con.

Rok za prijavo: 26. avgust 2022.

Več informacij na povezavi.